Team Bojano Sci Club - Sci club Bojano

Donato Carnevale – Presidente Bojano Sci Club

Giuseppe Tomba – Vicepresidente Bojano Sci Club

Angela D’Aversa – Segretario Bojano Sci Club

Generoso D’Aversa – Consigliere Bojano Sci Club

Paola Perrella – Consigliere Bojano Sci Club

Michele D’Aversa – Consigliere Bojano Sci Club

Gaetano Paglione – Consigliere Bojano Sci Club